O nás
a) Základné informácie
b) Poskytované služby
c) História a súčasnosť
d) Vízie
e) Štruktúra spoločnosti
f) Ľudské zdroje
g) Obchodné podmienky
h) BOZP
i) Priložiť certifikáty
ii) Priložiť zoznam použitých OOPP počas pracovnej činnosti u investora