Rezanie plechov CNC plazmou je rýchle a presné. Používame CNC plazmu značky VANAD Miron. Presné delenie materiálu je docielené vopred pripraveným deliacim plánom v PC. Je ho možne konvertovať aj z programu AutoCAD.

Zvyčajne pálenie plechu trvá niekoľko minút, preto rezanie a delenie plechov je možné na počkanie.