Sklopné schody, ktoré sú vyrobené a navrhnuté na Slovensku. Slúžia na zvýšenie bezpečnosti pri práci na cisternách, vagónoch a podobných prácach miestach so zvýšeným rizikom pádu z výšky. Do teraz boli vyrobené a namontované v dvoch cementárňach na Slovensku.

Návrhy a detaily konzultujeme a modifikujeme pre každý prípad samostatne.