Popis produktu

Úlohou projektu bolo navrhnúť a implementovať zvýšenie bezpečnosti pri práci v cementárni v Turni nad Bodvou. Zamestnanci počas výstupu na cisternu sú ohrozený pádom z výšky. Návrh sklopných schodov znížil riziko pádom aj namontovaným zábradlím okolo miesta plnenia cisterny. Úspešnou implementáciou produktu po užívania bolo aplikované rovnaké riešenie aj na iných miestach nákladky cementu do vozňov.