Projektovanie strojných súčiastok a oceľových konštrukcií. Projektujeme v CAD systémoch 2D a 3D (AutoCAD Mechanical 2015 , SolidWorks 2014 a TEKLA Struture 20.0).

S projektovaním máme skúsenosti od roku 2011.