Popis produktu

Na projektovanie oceľových konštrukcií využívame najpoužívanejší softvér TEKLA Structure. Do modelu je možne vložiť aj existujúce objekty. Výpisy výkresov, spojovacieho materiálu, hmotnosť a plocha m2 konštrukcie je vygenerovaná do Microfost Excel.