Na projektovanie oceľových konštrukcií využívame najpoužívanejší softvér TEKLA Structure. Do modelu je možne vložiť aj existujúce objekty. Výpisy výkresov, […]