Popis produktu

Na modelovanie strojných súčiastok využívame moderný a v praxi rozšírený softvér SOLIDWORKS. S možnosťou o doplnenie pevnostnej analýzy (metóda konečných prvkov).